Regulamin korzystania z serwisu diefit.pl


I. Definicje stosowane w Regulaminie:
  1. twórca – twórca serwisu diefit.pl będący równocześnie właścicielem domeny diefit.pl
  2. użytkownik – osoba korzystająca z serwisu diefit.pl
  3. serwis diefit.pl - zbiór stron www w domenie o nazwie diefit.pl, składających się na serwis diefit.pl, umieszczony na stronie głównej http://www.diefit.pl/.

II. Zasady korzystania z serwisu diefit.pl
  1. Użytkownik po założeniu konta w serwisiediefit.pl ma prawo do korzystania bez opłata ze wszystkich jego funkcjonalności.
  2. Twórca nie ponosi odpowiedzialności za sposób używania serwisu przez użytkownika oraz za ewentualne awarie serwisu.
  3. Twórca zastrzega sobie prawo do usunięcia kont użytkownikom łamiącym regulamin.
  4. Twórca nie gwarantuje poprawności danych prezentowanych w serwisie, jednak w miarę możliwości będzie czuwał nad ich aktualizacjami i poprawkami wraz z użytkownikami poprzez zaimplementowany mechanizm zgłaszania poprawek.
  5. Twórca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.