Motywator na Czwartek, 21 Listopad 2019
Bądź gotów znosić chwilowe niewygody w imię trwałej poprawy

Jackson Brown