Motywator na Sobotę, 23 Maj 2020
Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć to za wszelką cenę

Maria Skłodowska-Curie