Motywator na Czwartek, 17 Wrzesień 2020
Bez walki nie ma postępu

F. Douglas