Motywator na Sobotę, 18 Wrzesień 2021
Bez walki nie ma postępu

F. Douglas